Elektronisk innmelding til Norwegian Weight Pull Club

Fyll ut de obligatoriske feltene merket med rød strek i feltet, og knytt deg til en lokalgruppe. 
Dersom du ikke er tilknyttet lokalgruppe, velger du uavhengig.

Et medlemskap i NWPC koster 350 kr per år.
Innmelding etter 1. oktober inkluderer medlemskap for neste år.


NB: Er du tidligere medlem og ønsker å aktivere medlemskapet ditt igjen, ta kontakt med Økonomiansvarlig i NWPC; kasserer@nwpc.no

Problemer med innmelding eller feilmelding? Send e-post til kasserer@nwpc.no.


Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Velg treningsgruppe i menyen nedenfor.
Dersom du er bosatt i annet land eller ikke er direkte knyttet til noen treningsgruppe, velger du "Uavhengig".
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.